Finansiering

Socialtilsyn Nords drift finansieres på tre måder, afhængig af om der er tale om plejefamilieområdet, tilbudsområdet eller tilkøbsydelser.

Plejefamilieområdet finansieres objektivt. Det sker efter, hvor stor en andel af 0-17 årige de enkelte kommuner har ud af den samlede mængde 0-17 årige i Socialtilsyn Nords ansvarsområde. Den objektive finansieringsandel fastsættes årligt.

Tilbudsområdet finansieres på baggrund af samtlige budgetterede omkostninger, der er forbundet med godkendelse og tilsyn med de enkelte sociale tilbud. Taksterne, som de sociale tilbud skal betale, fastsættes for et år ad gangen.

Se tilsynstaksterne her

Tilkøbsydelser takseres efter aftale, hvor der tages afsæt i en timepris.

Læs mere om tilkøbsydelser her.