Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, truffet af Socialtilsyn Nord, skal du indgive din klage til Socialtilsyn Nord, som herefter revurderer sagen.

Fastholder vi vores afgørelse, sender vi klagen videre til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan behandle klager over indholdet i afgørelsen og den måde, sagen er behandlet på. De behandler ikke klager om for eksempel sagsbehandlingstid eller personalets optræden.

Klager, der for eksempel handler om sagsbehandlingstid eller personalets optræden, kan indgives til den relevante afdelingsleder hos Socialtilsyn Nord.

Find kontaktoplysninger her