Om Socialtilsyn Nord

Socialtilsyn Nord godkender og fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Nordjylland og Silkeborg Kommune.
Socialtilsynet hører hjemme i Hjørring Kommune og er forankret i Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen.