Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Socialtilsyn Nord godkender og fører tilsyn med BPA-virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen for borgere, der har ansat en personlig hjælper.

I det løbende tilsyn skal vi sikre, at tilskud til BPA-virksomheder bliver anvendt efter formålet.

Socialtilsyn Nords godkendelse er en forudsætning for, at I kan varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter lov om social service §§ 95 og 96. 

Hvis I ønsker en godkendelse som BPA-virksomhed skal i udfylde et ansøgningsskema. Find ansøgningsskemaet på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

  1. Foreningen eller den private virksomhed skal være solvent
  2. Den skal have en kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere
  3. Ledelsen skal kunne påvise, at der i foreningen eller virksomheden er kendskab til ansættelsesret

Du kan kontakte Socialtilsyn Nord anonymt, hvis du er bekymret over økonomiske, ledelsesmæssige eller ansættelsesretlige forhold i en virksomhed eller forening, der varetager arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 (BPA-arbejdsgiverfunktion).

Læs om whistleblowordningen her

Se listen over godkendte BPA-ordninger her

Socialtilsyn Nord har ansvar for at opdatere oversigten løbende.