Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Fra 1. januar 2018 skal socialtilsynet godkende og føre tilsyn med virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiverfunktionen for borgere, der har ansat en personlig hjælper (borgerstyret personlig assistance - BPA).

Formålet med opgaven er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance bliver anvendt efter formålet og til at øge borgernes tryghed, ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud efter servicelovens §§ 95 og 96. Socialtilsynets godkendelse er således en forudsætning for, at foreningen eller den private virksomhed kan varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter lov om social service §§ 95 og 96.

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om godkendelse på baggrund af foreningens eller virksomhedens
1. Økonomiske forhold
2. Ledelsesmæssige forhold
3. Ansættelsesretlige kompetencer.

Ansøgning om godkendelse skal fremsendes skriftligt til Socialtilsyn Nord. Ansøgningsskema kan findes her

Eksisterende virksomheder, som i forvejen yder en funktion som arbejdsgiver på vegne af borgere, skal ”re-godkendes” senest den 1. juli 2019. Det betyder, at Socialtilsyn Nord skal vurdere, om virksomheden kan beholde sin eksisterende godkendelse ud fra de tre krav.
Nye virksomheder og foreninger, som vil etablere sig efter 1. januar 2018, skal godkendes inden de kan starte virksomheden op.

Whistleblow-ordning
Du kan kontakte Socialtilsyn Nord anonymt, hvis du er bekymret over økonomiske, ledelsesmæssige eller ansættelsesretlige forhold i en virksomhed eller forening, der varetager arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 (BPA-arbejdsgiverfunktion).  Du kan læse mere om whistleblowordningen her

Læs nærmere om BPA ordningen på Socialstyrelsens hjemmeside her