Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er bygget op af syv temaer, hvorunder der er en række kriterier og indikatorer. Den giver mulighed for en vurdering af og dialog med plejefamilien, der bygger på et systematisk og ensartet grundlag.

Socialtilsyn Nord foretager på den baggrund en vurdering af plejefamiliens kvalitet. Kvalitetsmodellen anvendes både i forbindelse med tilsynsbesøg og ved nyansøgninger.

Udover de syv temaer bliver plejefamiliernes kvalitet også vurderet på baggrund af deres økonomi.

Du finder kvalitetsmodellen for plejefamilier på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2.  Selvstændighed og relationer
  3.  Målgruppe, metoder og resultater
  4.  Sundhed og trivsel
  5.  Familiestruktur og familiedynamik
  6.  Kompetencer
  7.  Fysiske rammer