Sociale tilbud

Som socialt tilbud stiller I rammer til rådighed for borgere, som har behov for understøttende og udviklende ophold af enten midlertidig eller permanent karakter. Rammer og indhold af de enkelte tilbud afhænger af, hvilken type tilbud der er tale om, og hvilken målgruppe det enkelte tilbud har.

Det fremgår af lov om socialtilsyn, at Socialtilsyn Nord skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

  • Døgntilbud efter lov om social service § 66, nr. 6 og 7 (børn og unge)
  • Botilbud efter lov om social service § 107 (midlertidigt ophold)
  • Botilbud efter lov om social service § 108 (længerevarende ophold)
  • Krisecentre efter lov om social service § 109
  • Forsorgshjem efter lov om social service § 110
  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter lov om social service § 101 og 101a
  • Alkoholmisbrugsbehandlingstilbud efter sundhedslovens § 141
  • Botilbudslignende boformer i form af hjælp og støtte efter lov om social service §§ 83-87, 97, 98 i tilbud med lejekontrakt.

Det er Socialtilsyn Nord, der træffer afgørelse om, hvorvidt de botilbudslignende boformer er omfattet af Socialtilsyn Nords opgavevaretagelse.