Magtanvendelse

Kommunalt godkendte plejefamilier har hjemmel til at benytte fysisk guidning og afværgehjælp. Kommunalt godkendte plejefamilier, er de, som er godkendt til børn og unge med højeste belastning.

Generelt godkendte plejefamilier, som er plejefamilier godkendt til børn og unge med lav, middel og høj belastning, har ikke hjemmel til at udføre magtanvendelser.

De kommunale plejefamilier skal registrere det, hver gang de bruger magt.

Indberetningen skal sendes til både den kommune, der har ansvaret for plejebarnets ophold i plejefamilien (anbringelseskommunen) og Socialtilsyn Nord. Socialtilsynet giver ikke tilbagemeldinger på de konkrete indberetninger.

Socialtilsynet skal gennemgå indberetningen og vurdere, om den giver anledning til eventuelle tiltag fra socialtilsynets side. Det kan for eksempel være i form af en dialog på næstkommende tilsynsbesøg. 

Socialstyrelsen har udarbejdet et skema til brug for indberetningen. Skemaet kan findes her.

Lovgrundlaget for indberetning af magtanvendelse fremgår af:

  • Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, som kan ses her

  • Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge, som kan ses her

  • Loven og bekendtgørelsen gælder for alle anbragte børn og unge under 18 år og for unge over 18 år, der er anbragt på baggrund af en strafferetlig foranstaltning.