Magtanvendelse

Specialiserede plejefamilier (§ 43, stk. 1, nr. 3) har hjemmel til at benytte fysisk guidning og afværgehjælp.

Almene og forstærkede plejefamilier har ikke hjemmel til at udføre magtanvendelser.

Alle plejefamilier skal indberette magtanvendelser. Indberetninger skal både sendes til den kommune, som har ansvaret for jeres det ophold, jeres barn i pleje har hos jer samt til Socialtilsyn Nord. I får ikke en tilbagemelding fra os på jeres indberetning.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet et skema til brug for indberetningen.

 Find skemaet på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Socialtilsyn Nord skal vurdere, om indberetningen giver anledning til eventuelle tiltag fra socialtilsynets side. Det kan for eksempel være i form af en dialog på næstkommende tilsynsbesøg. 

Lovgrundlaget for indberetning af magtanvendelse fremgår af:

Loven og bekendtgørelsen gælder for alle anbragte børn og unge under 18 år og for unge over 18 år, der er anbragt på baggrund af en strafferetlig foranstaltning.