Godkendelse

For at blive ansat som plejefamilie af kommunerne, skal man godkendes af Socialtilsyn Nord.

Godkendelsen foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for plejefamilieområdet, hvor en række temaer er med til at belyse ansøgernes kvalitet.

Det er en forudsætning for at blive både generelt og kommunalt godkendt som plejefamilie, at familien forinden godkendelsen gennemfører et kursus i at være plejefamilie.

Vær opmærksom på, at det er Socialtilsyn Øst, www.socialtilsynost.dk, som godkender plejefamilier, der bor i Hjørring Kommune.

Læs mere