Godkendelse

For at blive ansat som plejefamilie af kommunerne, skal man godkendes af Socialtilsyn Nord.

Godkendelsen foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for plejefamilieområdet, hvor en række temaer er med til at belyse ansøgernes kvalitet.

Det er en forudsætning for at blive både generelt og kommunalt godkendt som plejefamilie, at familien forinden godkendelsen gennemfører et kursus i at være plejefamilie.

Vær opmærksom på, at det er Socialtilsyn Øst, www.socialtilsynost.dk, der godkender tilbud beliggende i Hjørring Kommune.

Læs mere

Hvordan søger I om godkendelse

Ønsker I at blive godkendt som plejefamilie, skal I søge om det hos Socialtilsyn Nord.

Godkendelsesprocedure
Vi bestræber os på, at der maksimalt går tre måneder fra Socialtilsyn Nord modtager jeres ansøgning og det materiale socialtilsynet beder om, til I er godkendt.

I skal sende ansøgningsskemaet til Socialtilsyn Nord senest 7 dage efter I har afsluttet grundkurset. Socialtilsyn Nord betaler kun kursusgebyret, hvis I overholder tidsfristen på de 7 dage. Læs mere om grundkursus her

I skal benytte det ansøgningsskema I finder her

Har du problemer med at gemme eller skrive i ovennævnte skema, så prøv at bruge en anden internet-browser. En anden mulighed er at højreklikke på linket og vælge "Gem destination som...". Herefter kan du åbne filen, hvor du har gemt den og udfylde skemaet.

Ansøgningen med tilhørende bilag sender I som digital post til Socialtilsyn Nord. Vi gør opmærksom på, at I først kan godkendes, når I begge har gennemført grundkurset.  Læs mere om kommunikation via digital post på siden Post til Socialtilsyn Nord

Når vi har modtaget en ansøgning, vil vi kontakte jer med information om det videre forløb.

 

Hvordan godkender vi jer

Vi skal vurdere og træffe afgørelse, om I opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse.

Godkendelsesprocessen består af:

  • Socialfaglig, juridisk og økonomisk vurdering af modtaget materiale

  • Møder mellem ansøger/leder og Socialtilsyn Nord, hvor projektet vil blive drøftet med hensyn til målgruppe og metoder, faglige kompetencer, ledelse og organisation

  • Besigtigelse af fysiske rammer.

I forbindelse med behandlingen af jeres sag kan vi bede om alle de oplysninger, vi mener er relevante for at kunne godkende jer. Vores vurdering af jeres ansøgning tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel. I kan læse mere om den her.

På baggrund af vores vurdering træffer vi afgørelse, om I samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, og I dermed generelt er egnet til at modtage den målgruppe, I har beskrevet.

En godkendelse kan være betinget af, at visse vilkår opfyldes inden en bestemt frist.

Hvis vi ikke mener i opfylder betingelserne, giver vi afslag på en godkendelse.

Vores afgørelser kan I klage over. Læs mere under Klagevejledning.


Vær opmærksom på, at det er Socialtilsyn Øst www.socialtilsynost.dk, der godkender tilbud beliggende i Hjørring Kommune.

 

 

Grunduddannelse for plejefamilier

Som ansøgere skal I gennemføre et grundkursus for at blive godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie.

Kurset er lovpligtig og gælder begge ansøgere.

Kurset er gratis og inklusive forplejning.

Vi yder ikke godtgørelse for transport.

Vi har indgået aftale med SOSU Nord om afholdelse af grundkursusforløb, men I kan også gennemføre kurset andre steder i landet.

Læs mere om tilmelding til grundkursus her

Ændring til godkendelse

Ønsker I at søge om væsentlige ændringer til nuværende godkendelse, skal I søge om det hos Socialtilsyn Nord.

En væsentlig ændring til nuværende godkendelse kan eksempelvis være

  • ændringer i antal godkendte pladser

  • ændring af fysiske rammer

  • ændring af målgruppen

Ansøgningsskema, som skal anvendes, findes her
Har du problemer med at gemme eller skrive skemaet, så prøv at bruge en anden internet-browser. En anden mulighed er at højreklikke på linket og vælge "Gem destination som...". Herefter kan du åbne filen, hvor du har gemt den og udfylde skemaet.

Når vi har modtaget en ansøgning, vil vi kontakte jer med information om det videre forløb.Ansøgningskemaet skal sendes som digital post til Socialtilsyn Nord. Læs mere om kommunikation via digital post på siden Post til Socialtilsyn Nord.

Dispensationfra godkendelsen

Hvis I ønsker godkendelse til noget, der falder uden for jeres nuværende godkendelse, kan I søge om dispensation. Det kan for eksempel være, hvis I ønsker at modtage et barn, der falder uden for den alder, som I er godkendt til at have hos jer.

Socialtilsynet kan kun give dispensation, når en plejefamilie har et konkret og berettiget behov for midlertidigt at fravige deres eksisterende godkendelsesramme. En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til en ændring af godkendelsen, som er permanent.

En dispensation kan kun gives i de tilfælde, hvor en plejefamilie ikke kan få ændret sin godkendelse generelt. Det betyder, at I skal ansøge om en væsentlig ændring før I kan søge om en dispensation.

Der er i forbindelse med ansøgning om væsentlig ændring mulighed for at anmode om behandling af en dispensation. Socialtilsyn Nord kan på den måde behandle en dispensation i umiddelbar forlængelse af et eventuelt afslag på en væsentlig ændring. 

Læs mere om ansøgning om ændring af godkendelse her