Godkendelse

Hvis I ønsker at blive pleje- eller aflastningsfamilie, skal I godkendes af Socialtilsyn Nord. Hvis I danner par og bor på samme matrikel, bør I som udgangspunkt begge fremgå af ansøgningen og begge deltage i godkendelsesforløbet.

Godkendelsesforløbet indebærer, at I skal gennemføre et grundkursus, som vi afholder løbende. Nedenfor kan I se datoer for kommende kurser. Grundkurset består af fire hele undervisningsdage, og hvis I er to ansøgere, skal I begge kunne deltage på alle undervisningsdage. I kan læse mere om godkendelsesforløbet i menuen nederst på siden.

Vi godkender jer med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for plejefamilieområdet, hvor en række temaer er med til at belyse ansøgernes kvalitet. Læs om kvalitetsmodellen på Socialstyrelsens hjemmeside her.

Hvis I har spørgsmål til godkendelsesforløbet eller det at være plejefamilie, er I velkommen til at kontakte koordinator Kirsten Sondrup på telefon 4193 6104 eller mail kiso@hjoerring.dk

Vær opmærksom på, at det er Socialtilsyn Øst, der godkender plejefamilier, der bor i Hjørring Kommune.
Klik her og gå til Socialtilsyn Østs hjemmeside

Hvis I ønsker at blive godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie, skal I sende et ansøgningsskema til os via Tilbudsportalen. Find ansøgningsskemaet på Tilbudsportalen her

Inden I ansøger på Tilbudsportalen opfordrer vi jer til at forholde jer til, hvornår I kan deltage på grundkursus. Se oversigt over datoer nedenfor.

Vi anbefaler, at I ringer til os inden I sender jeres ansøgning. Find vores kontaktoplysninger her.

Samtidig med I sender ansøgningen skal I sende nedenstående bilag som digital post via e-Boks til Socialtilsyn Nord. Et af bilagene er en prioriteringsliste for deltagelse i grundkursus, hvor I oplyser, hvilke I kan deltage i. 

Find vejledning til indsendelse af digital post og link til den digitale hotline her

Bilag der skal sendes til os:

 • Jeres CV og eksamensbeviser samt evt. dokumentation for relevante kompetencer
  - hvis dette ikke uploades via Tilbudsportalen i forbindelse med udfyldning af ansøgningsskemaet

 • Ved selvstændig virksomhed – kopi af seneste regnskab

 • Prioriteringsliste for deltagelse i grundkursus for plejefamilier 130524.docx
 • Når vi har modtaget jeres ansøgning og alle bilag, sender vi jer et kvitteringsbrev med oplysning om hvilket kursusforløb, I er tilmeldt.

Hvis I har brug for hjælp i forbindelse med indsendelse af materiale, er I velkommen til at ringe til os. Find vores telefonnummer her

Børne- og straffeattester
Som led i godkendelsen skal vi have og forholde os til børne- og straffeattester på alle i jeres husstand, der er over 15 år. I den forbindelse skal I give samtykke til, at Socialtilsyn Nord må få børne- og straffeattesterne fra politiet. De af jer, der skal give samtykke vil i e-Boks, modtage en anmodning fra politiet om samtykke til, at attesterne må sendes til os.

*Information om behandling af personoplysninger

Socialtilsyn Nord vil i forbindelse med jeres ansøgning om godkendelse som plejefamilie, modtage personoplysninger om jer. Når vi modtager personoplysninger om jer, er vi forpligtet til at give jer en række oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13. 

Oplysningerne vil komme til at indgå i en registrering, som vil blive oprettet i Socialtilsyn Nords elektroniske behandlingssystem. 

Klik her og læs om vores oplysningspligt

Kurser 2024

Kursus 4/2024
12. og 13. august 2024 plus 2. og 3. september 2024
Lukkes for tilmelding den 1. juli kl. 09.00

Kursus 5/2024
30. september og 1. oktober 2024 plus 28. og 29. oktober 2024
Ikke åben for tilmelding endnu

Prioriteringsliste for deltagelse i grundkursus for plejefamilier

Find vores kontaktoplysninger her

Kursussted
Idrætscenter Vendsyssel (ICV), Stadionvej 17, 9760 Vrå, tlf.: 98 98 15 92.

Kursustidspunkt
Fra kl. 09.00  til kl. 16.00. 

Forplejning
På kursusdagene vil der være morgenmad, frugt/vand, frokost og eftermiddagskaffe. Socialtilsyn Nord afholder denne udgift.

Parkering
Der er gode parkeringsmuligheder ved Idrætscentret.

Kursusgebyr
Det er gratis at deltage på grundkurserne.

Kørsel
Socialtilsyn Nord betaler ikke kørselsgodtgørelse. Tjek SKATs hjemmeside for reglerne om befordringsfradrag.

Arbejde
Der gives ikke kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Overnatningsmulighed
Det er muligt at bestille overnatning på kursusstedet. Kursisterne afholder selv denne udgift.
Gå til Idrætscenter Vendsyssels hjemmeside her

Når vi har modtaget jeres ansøgning, vil I blive ringet op for en uddybende samtale.

Herefter er forløbet:

 • Besøg hjemme hos jer (ca. 3 timer)
 • Grundkursus (2 hele dage)
 • Besøg hjemme hos jer (ca. 3 timer)
 • Grundkursus (2 hele dage)
 • Afgørelse

I forbindelse med godkendelsen indhenter vi også information om fra andre omkring familien. Det kan eksempelvis være arbejdsgiver, egne børns skole, egen læge, børnehave. Socialtilsynet har lovhjemmel til at indhente oplysninger, der er nødvendige for godkendelse jf. 7, stk. 2 i lov om socialtilsyn.

I kan læse mere om godkendelsesforløbet på Socialstyrelsen hjemmeside.

Hvis vi vurderer, at I opfylder betingelserne, vil I få en godkendelse som pleje- eller aflastningsfamilie.

Hvis ikke vi vurderer, at I opfylder betingelserne, giver vi afslag på jeres ansøgning. Vores afgørelser kan I klage over. 

Klagevejledning

Ønsker I væsentlige ændringer af jeres nuværende godkendelse, skal I søge om det hos Socialtilsyn Nord.

En væsentlig ændring af nuværende godkendelse kan eksempelvis være: 

 • Ændring i antal godkendte pladser
 • Ændring af fysiske rammer
 • Ændring af målgruppen

Når I søger om væsentlige ændringer af nuværende godkendelse, kan I benytte vores ansøgningsskema.

Ansøgningen sender I som digital post til Socialtilsyn Nord. Læs mere om kommunikation via Digital post her. 

Når vi har modtaget en ansøgning, vil vi kontakte jer med information om det videre forløb.

Find ansøgningsskemaet til ændring af godkendelse her


Når ansøgningsskemaet udfyldes, er der mulighed for at afkrydse, om man ønsker at søge dispensation, hvis den væsentlige ændring ikke godkendes.

Hvis I, i en afgrænset periode, har brug for at fravige fra jeres godkendelse, kan I søge om dispensation.

Socialtilsynet kan kun give dispensation, når en plejefamilie har et konkret og berettiget behov for midlertidigt at fravige deres eksisterende godkendelsesramme. En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til en ændring af godkendelsen, som er permanent.

En afgørelse om dispensation forudsætter ikke, at der forinden har været ansøgt om en væsentlig ændring af godkendelsen.

En dispensation bortfalder når betingelserne ikke længere er udfyldt, eller den fastsatte periode er udløbet.

Ønsker I at søge dispensation skal I sende en ansøgning via digital post. Læse mere om digital post her

Find ansøgningsskemaet til ændring af godkendelse her

*Information om behandling af personoplysninger

Socialtilsyn Nord vil i forbindelse med jeres ansøgning om godkendelse som plejefamilie, modtage personoplysninger om jer. Når vi modtager personoplysninger om jer, er vi forpligtet til at give jer en række oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13. 

Oplysningerne vil komme til at indgå i en registrering, som vil blive oprettet i Socialtilsyn Nords elektroniske behandlingssystem. 

Klik her og læs om vores oplysningspligt