Kontakt

Hvis du har brug for at komme i kontakt med Socialtilsyn Nord, kan du benytte en af nedenstående kontaktmuligheder.

Telefonnummer

Du kan ringe til Socialtilsyn Nord på tlf. 72 33 69 30

Kontortid

Mandag-torsdag

Fra 9:00-12:00 og fra 12:30-15:00

Fredag

Fra 9:00-12:00  

Lukkedage

Socialtilsyn Nord følger Hjørring Kommunes lukkedage med undtagelse af 17. maj og 1. december.

Se lukkedagene på Hjørring Kommunes hjemmeside

Sikker post

Når I sender post til Socialtilsyn Nord med fortrolige oplysninger, er det vigtigt, I sender den som sikker post.

Sender I ikke som sikker post, er der risiko for, at de fortrolige oplysninger bliver misbrugt. Hvordan I, som privatpersoner, virksomhed eller myndighed, sender sikker post, kan I læse om nedenfor:

Privatpersoner

Er du privatperson sender du sikker post til os via Borger.dk.

Myndighed og virksomheder

Myndigheder og virksomheder sender sikker post til os via Digital Post på virk.dk. I finder Socialtilsyn Nord under Hjørring Kommune.

Alternativt kan vores sikker mailadresse sikkerpost.socialtilsynnord@hjoerring.dk anvendes. Vær opmærksom på, at vi maksimalt kan modtage mails på 10 MB i denne mailadresse.

Almindelig post uden fortrolige oplysninger

Det er også muligt at sende post uden fortrolige oplysninger til Socialtilsyn Nord på mailadresse: socialtilsynnord@hjoerring.dk

Vi foretrækker, at I sender jeres post elektronisk til os.

Ønsker I at sende os post med papirpost er vores adresse:

Socialtilsyn Nord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Hvis I har et møde eller skal besøge os i en anden anledning, finder I os på adressen:

Socialtilsyn Nord
Sdr. Vråvej 5
9760 Vrå

Post kan ikke sendes til ovenstående adresse men skal sendes til følgende adresse:

Socialtilsyn Nord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Læs mere om post til Socialtilsyn Nord ovenfor.

Du kan kontakte Socialtilsyn Nord anonymt, hvis du er bekymret over forhold i en plejefamilie, et socialt tilbud eller en BPA-ordning. Denne ordning kalder vi whistleblow-ordningen.

Læs om whistleblow-ordningen her

Vi gør opmærksom på, at de personlige mailadresser ikke er sikre postkasser, og de derfor ikke må benyttes til fremsendelse af fortrolige oplysninger. Læs om sikker post ovenfor.

Se oversigt over ledere her

Se oversigt over medarbejdere i Plejefamilieafdelingen her

Se oversigt over medarbejdere i Sekretariatet her

Se oversigt ove rmedarbejdere i Tilbudsafdelingen her

Vores EAN-nummer er: 5798003596037

Det er vigtigt at skrive vores EAN-nummer, når der sendes en regning til os.

EAN-nummeret er den elektroniske postkasse, som sikrer, at regningen når frem til os og vi kan godkende faktureringen.