Tilbudsportalen

Tilbudsportalen er en søgemaskine, hvor alle kan finde og sammenligne leverandører af sociale ydelser.

Sagsbehandlere benytter blandt andet Tilbudsportalen, i forbindelse med de skal anbringe børn, unge og voksne.

Kommuner må kun anbringe børn, unge og voksne på sociale tilbud, der er registreret på Tilbudsportalen.

Det er de sociale tilbud, der skal indtaste de krævede oplysninger i Tilbudsportalens indberetningssystem. Socialtilsyn Nord godkender efterfølgende de oplysninger, der er indtastet eller går i dialog med tilbuddet om, hvad der eventuelt skal ændres.

Påbud og skærpet tilsyn vil fremgå på Tilbudsportalen.

Hvis jeres tilbud får inddraget godkendelsen, vil jeres tilbud blive taget af Tilbudsportalen, og kommunerne må ikke længere anbringe børn, unge og voksne hos jer.

Det er Socialtilsyn Nord, der har ansvaret for, at Tilbudsportalens oplysninger om de tilbud, der er omfattet af socialtilsynet, er korrekte.

Læs mere om tilbudsportalen på Socialstyrelsens hjemmeside