Nyheder fra Socialtilsyn Nord

17.12.21  Sociale tilbud  Fokuspunkt 2022. Ændring af lov om socialtilsyn. Materiale sociale
                                       medier. Hjælpemiddelbasen. Åbningstider jul og nytår

17.12.21  Plejefamilier   Fokuspunkt 2022. Ændring af lov om socialtilsyn. Materiale sociale
                                       medier. Åbningstider jul og nytår

10.09.21  Plejefamilier   Årsmøder. Flytning og nybyggeri. Digital sikkerhed og tryghed. Anbragte

                                      børns rettigheder

10.09.21  Sociale tilbud Årsmøder. Digital sikkerhed og tryghed. Anbragte børns rettigheder.

                                      Takster 2022

25.06.21  Plejefamilier   Årsrapport 2020. Årsmøder 2021. Redegørelser. Åbningstider i
                                       sommerperioden

25.06.21  Sociale tilbud  Årsrapport 2020. Årsmøder 2021. Redegørelser. Åbningstider i
                                       sommerperioden

15.06.21 Plejefamilier    Årsmøder 2021. Indberetning på Tilbudsportalen. Film om at være

                                      plejefamilie. Åbningstider i sommerperioden 

14.06.21 Sociale tilbud: Årsmøder 2021. Indberetning på Tilbudsportalen. Ny politisk aftale.

                                      Åbningstider i sommerperioden

26.03.21 Sociale tilbud: Tilbuddenes årsrapport. Årsregnskaber.  Forebyggelse af smittespredning.

                                       Adresser på Tilbudsportalen. Magtindberetningsskemaer

22.02.21 Plejefamilier:  Sociale medier. Socialpolitisk redegørelse. Corona området

22.02.21 Sociale tilbud: Sociale medier. Socialpolitisk redegørelse. Corona området
                                      Magtanvendelseskursus. Epilepsi-alarmer

18.12.20 Sociale tilbud: Jul i en corona tid. Kursus i magtanvendelse. Post til Socialtilsyn

                                      Nord. Åbningstider jul og nytår

18.12.20 Plejefamilier:  Grunduddannelse for netværksplejefamilier. Post til Socialtilsyn Nord.

                                      Åbningstider jul og nytår

11.11.20 Sociale tilbud: Tilsynsbesøg i Nordjylland lige nu. Corona og socialområdet

11.11.20 Plejefamilier:   Tilsynsbesøg i Nordjylland lige nu. Corona og socialområdet

22.09.20 Sociale tilbud:  Øget fokus på brug af stofseler. Corona epidemien. Takster 2021

03.09.20 Plejefamilier:    Årsrapport 2019 i miniudgave samt årsmøde 2020 aflyst

03.09.20 Sociale tilbud: Årsrapport 2019 i miniudgave samt årsmøde 2020 aflyst

30.07.20 Plejefamilier:    Plejefamilier skal selv indberette på Tilbudsportal

26.06.20 Sociale tilbud: Årsrapport 2019. Temadag om børn og unges brug af sociale medier 

26.06.20 Plejefamilier:    Årsrapport 2019. Temadag om børn og unges brug af sociale medier

25.06.20 Sociale tilbud:  Midlertidigt besøgsforbud ophævet. Reviderede retningslinjer

                                       om genoptagelse af aktiviteter

04.06.20: Sociale tilbud: Nye love. Temadag om børn og unges brug af sociale medier.

                                        Fejl i udleverede opslag om whistleblowerordningen

04.06.20: Plejefamilier:   Nye love. Temadag om børn og unges brug af sociale medier

14.05.20: Sociale tilbud: Lempelse af besøgsrestriktioner. Hvordan passer vi på hinanden.

28.04.20: Sociale tilbud: Udskydelse af frist for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen.                                                   Tidligere nyheder. 

27.04.20: Sociale tilbud: Vi genoptager tilsynsbesøg. Tidligere nyheder.

27.04.20: Plejefamilier:   Vi genoptager tilsynsbesøg. Tidligere nyheder. 

23.04.20: Plejefamilier:   Anmeldt besøg. Tidligere nyheder.

23.04.20: Sociale tilbud: Anmeldt besøg. Tidligere nyheder.

20.04.20: Sociale tilbud: Opsamlinger fra KL om corona. Tidligere nyheder. 

08.04.20: Sociale tilbud: Botilbudslignede tilbud er også omfattet af besøgsforbud

06.04.20: Sociale tilbud: Nye regler om besøgsforbud

31.03.20   Plejefamilier:   Samvær med biologiske forældre. Tidligere nyheder.

31.03.20   Sociale tilbud: Borgers tilbagevenden til social tilbud. Retningslinjer når borger                                                         udskrives fra sygehus. Magtanvendelser når borger har corona.                                                         Forebyggelse af smitte og brug af værnemidler. Tidligere nyheder. 

25.03.20   Plejefamilier:   Anmeldte tilsynsbesøg aflyses til den 13. april. Informationsside om                                                  corona. Tidligere nyheder.

25.03.20   Sociale tilbud: Anmeldte tilsynsbesøg aflyses til den 13. april. Pladser på                                                                  kvindekrisecentre og herberger. Informationsside om corona. Tidligere                                              nyheder. 

19.03.20   Sociale tilbud: Forsamlingsforbuddet og hjemløse. Hotline til personale på                                                                 socialområdet.

18.03.20   Sociale tilbud: Forbud mod besøg på alle offentlige og private bosteder. Corona hotline                                           på socialområdet. Coronavirus og socialtilsynet. Coronavirus og                                                         sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

18.03.20   Sociale tilbud: Corona hotline på socialområdet. Coronavirus og socialtilsynet.

                                         Coronavirus og sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

18.03.20   Plejefamiler:   Corona hotline på socialområdet. Corona og plejebørn.

                                        Corona og sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

                                        Coronavirus og socialtilsynet. 

17.03.20   Plejefamilier:   Corona og plejebørn. Corona og sundhedsmyndighedernes

                                         anbefalinger. Coronavirus og socialtilsynet. 

16.03.20   Plejefamilier:   Corona og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

16.03.20   Sociale tilbud: Corona og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

12.03.20   Sociale tilbud: Coronavirus og socialtilsynet

12.03.20   Plejefamilier:   Coronavirus og socialtilsynet

11.03.20   Sociale tilbud: Coronavirus. Brug af stofseler skal indberettes. Årsrapporter 2019.

11.03.20   Plejefamilier:   Coronavirus. Indsendelse af materiale.

12.12.19   Plejefamilier:   Tilsyn på andre måder. Nye plejefamilier. Nygodkendte plejefamilier.                                                 Fokuspunkt 2020. Lukkedage. 

12.12.19   Sociale tilbud: Takstopkrævning 2020. Fokuspunkt 2020. Nye regler om                                                                   magtanvendelse. Lukkedage. 

26.11.19   Plejefamilier:   Tilbudsportalen. Fokuspunkt 2020. Håndbog fra Socialstyrelsen.                                                        Materiale fra årsmøde.

14.11.19   Sociale tilbud: Budget 2020. Fokuspunkt 2020. Nye regler om magtanvendelse.

17.09.19   Sociale tilbud: Budget 2020. PowerPoint fra årsmøde. Temadag. 

17.09.19   Plejefamilier:   Årsmøde.

12.08.19   Sociale tilbud: Årsmøde. Erfaringsudvekslingsmøde. Takster 2020. Politianmeldelse                                                 ved erstatningssager om vold. 

27.06.19   Plejefamilier:   Årsrapporten 2018. Tegnefilm og pjecer. Lovændring. Årsmøder.                                                       Nygodkendelser. Åbningstider i sommerferien. 

27.06.19   Sociale tilbud: Årsrapporten 2018. Tegnefilm og pjecer. Årsmøde. Åbningstider i                                                       sommerferien. 

03.06.19   Sociale tilbud: Tilbudsportalen. Årsmøde. Tegnefilm.

09.05.19   Plejefamilier:   Magtanvendelser. Temadag. Årsmøder. Tilbudsportalen. 

09.05.19   Sociale tilbud: Ny afdelingsleder. Indberetningsskemaer. Årsmøde.

                                        Magtanvendelseskursus. Temadag. Tilbudsportalen. Styrelsen for

                                        Patientsikkerhed. 

28.03.19   Sociale tilbud: Pressenævnets kendelse. Ændring af tilsynstakst. Temadag om

                                        overgreb. Kursus i magtanvendelsesreglerne på voksenområdet.

28.03.19   Plejefamilier:   Pressenævnets kendelse. Ny lovgivning. Årsmøder. Temadag om

                                        overgreb. 

31.01.19   Sociale tilbud: Ændring af samlet vurdering. Socialstyrelsens Årsrapport 2017.

31.01.19   Plejefamilier:   Ændring af samlet vurdering. Socialstyrelsens Årsrapport 2017.

20.12.18   Plejefamilier:   Pressesag. Nygodkendelser i 2018. Lukkedage.

20.12.18   Sociale tilbud: Ændring af eksisterende love. Ny lov. Pressesag. Lukkedage. 

28.11.18   Sociale tilbud: Fokuspunkt 2019. Budget 2019. 

28.11.18   Plejefamilier:   Fokuspunkt 2019. Årsmøde. Nye tilsynskonsulenter. Ind- og

                                         udflytninger af plejebørn. 

28.11.18   Plejefamilier:   Slides fra infomøde plejefamilier 2018

19.10.18   Plejefamilier:   Frist for tilmelding til årsmøde i Vrå

12.10.18   Plejefamilier:   Frist for tilmelding til årsmøde i Aabybro

21.09.18   Plejefamilier:   Frist for tilmelding til årsmøde i Silkeborg

17.09.18   Sociale tilbud: Overholdelse af godkendelse. Ombudsmandens temarapport. FAQ.                                                  Foreløbige takster 2019. Indsendelse af budgetter 2019

14.09.18   Plejefamilier:   Ansvar for overholdelse af godkendelse

27.08.18   Sociale tilbud: Miniudgave af årsrapport. Udviklingsfora. Værgemålskursus. Nygodk.

27.08.18   Plejefamilier:   Miniudgave af årsrapport 2017. Årsmøder. Nygodkendelser

29.06.18   Sociale tilbud: Årsrapport. Principafgørelse. Værgemålskursus. Sommeråbningstider

29.06.18   Plejefamilier:   Årsrapport. Infomøder. Sommeråbningstider

29.06.18   Socialtilsyn Nords Årsrapport 2017    

22.06.18   Plejefamilier:   Offentliggørelse af svar til pressen. Pressesag

22.06.18   Sociale tilbud: Søg støtte til forebyggelse af vold. Svar til pressen. Pressesag

01.06.18   Hjørring Kommunes redegørelse om Socialtilsyn Nords tilsyn med Hjorthøjgård A/S

30.05.18   Plejefamilier:   Evaluering af tilsynsreformen. 3+3 afgørelser

30.05.18   Sociale tilbud: Evaluering af tilsynsreformen. 3+3 afgørelser

15.05.18   Pressemeddelelse:  Socialtilsyn Nord har fulgt op på bekymrende forhold på Gården

04.05.18   Sociale tilbud: Korrigering af dato for udviklingsfora

03.05.18   Sociale tilbud: Udviklingsfora. Indberetning af magtanvendelser på børneområdet

03.04.18   Sociale tilbud: Korrigering af dato for Udviklingsfora. Kursus i værgemålsreglerne

23.03.18   Sociale tilbud: Oplysningspligt. Udviklingsfora. Årsrapport/Årsregnskab.Nyt logo

23.03.18   Plejefamilier:   Oplysningspligt. Kursus i indsendelse af materiale. Infomøder. Nyt logo

22.02.18   Sociale tilbud: Kursus i værgemålsreglerne

16.01.18   Plejefamilier   Dispensationspraksis ændres hos Socialtilsyn Nord

15.01.18   Sociale tilbud:Understøttelse af borgeres læring - fokusområde

12.01.18   Plejefamilier:  Understøttelse af plejebørns læring - fokusområde

11.01.18   Sociale tilbud: Dispensationspraksis ændres hos Socialtilsyn Nord

20.12.17   Plejefamilier:  Særligt fokusområde. Uanmeldte tilsyn. Kursus i indsendelse af materiale 

19.12.17   Sociale tilbud: Særligt fokusområde. Uanmeldte tilsyn. Antal nygodkendelser

23.10.17   Plejefamilier:  Frist for tilmelding til infomøde i Aabybro

10.10.17   Plejefamilier:  Frist for tilmelding til infomøde i Silkeborg

20.9.17     Plejefamilier:  Frist for tilmelding til infomøde i Vrå

29.8.17     Plejefamilier:  De årlige informationsmøder, program og tilmelding 

15.8.17     Sociale tilbud: Informationsmøde 30. august. Kurser i reglerne om magtanvendelse

12.7.17     Plejefamilier:  Nygodkendte plejefamilier. Informationsmøder

12.7.17     Sociale tilbud: Ændringer i godkendelsesgrundlag. Samtykkeerklæringer. Nygodkendte tilbud. 

30.06.17   Sociale tilbud: Årsrapport. Informationsmøde 30. august 2017.Retningslinjer for budget 2018

30.06.17   Plejefamilier:   Årsrapport og informationsmøder efterår 2017

30.06.17   Socialtilsyn Nords Årsrapport 2016

23.06.17   Sociale tilbud: Informations- og økonomimøde. Socialtilsynene og Arbejdstilsynet

16.06.17   Plejefamilier:   Kommende infomøder. Ledige pladser. Rapport om familiepleje

05.04.17   Sociale tilbud: Kursus om magtanvendelse. Erfamøde økonomi. Årsrapporter og

                                       årsregnskaber

15.03.17   Sociale tilbud: Slides fra Erfa-møde for økonomer og revisorer

21.02.17   Sociale tilbud: Kursus om magtanvendelse. Whistleblowerordning. Pixibog

21.02.17   Plejefamilier:  Nye magtanvendelsesregler. Infomøder. Antal nygodkendelser

11.01.17   Sociale tilbud: Infomøder 2017. Lov om voksenansvar. Nyt skema ved magtanvendelse

21.12.16   Sociale tilbud: Ændret kvalitetsmodel. Nye tilbud u. tilsynet. Lov om voksenansvar m.m.

21.12.16   Plejefamilier:   Lovændring. Lov om voksenansvar. Pixibog. Fokus 2017 m.m.

15.12.16   Sociale tilbud: Takstopkrævning. Lovændring vedtaget. Kontakt i julen/nytåret

28.11.16   Sociale tilbud: Fokus i 2017. Pixibog. Takstopkrævning. Budgetter m.m. 

25.11.16   Plejefamilier:   Slides fra infomøder for plejefamilier efterår 2016

12.10.16   Plejefamilier:   Program og tilmelding til informationsmøder for plejefamilier

03.10.16   Sociale tilbud:  Takster for sociale tilbud 2017

20.09.16   Sociale tilbud:  Slides fra informationsmøde om budget 2017

02.09.16 Sociale tilbud:   Slides fra informationsmøde for sociale tilbud d. 31. august

04.08.16 Sociale tilbud:  Tilbud om kursus i magtanvendelse på voksenområdet

01.07.16    Socialtilsyn Nords Årsrapport 2015 

Tilmeld nyhedsbrev