Whistleblow

Du kan kontakte Socialtilsyn Nord anonymt, hvis du er bekymret over forhold i en plejefamilie, et socialt tilbud eller en BPA-ordning. Denne ordning kalder vi whistleblow-ordningen.

Du kan kontakte os enten ved at ringe til os eller skrive til os.

Telefonisk henvendelse

Telefonnummer 41 93 61 40

Telefonen har åbent mandag til torsdag fra kl. 9:00 til kl. 15:00 og fredag fra kl. 9:00 til kl. 12:00.

Skriftlig henvendelse

Udfyld en af følgende elektroniske formularer

Særligt til børn og unge

Særligt til voksne borgere

Særligt for BPA

Whistleblowerordningen er som udgangspunkt anonym, uanset hvordan du kontakter os.

Det betyder, at du ikke skal fortælle, hvem du er. Hvis du alligevel fortæller det, behandler vi oplysningerne fortroligt.

Det vil sige, at vi ikke siger det videre til dem, du har fortalt om eller nogen som helst andre. Det gælder dog ikke, hvis du siger, du ikke vil være anonym. I de tilfælde kan vi fortælle tilbud og plejefamilier, at vi har fået oplysninger fra dig.

Hvis du har sagt, du ikke vil være anonym, er du stadig anonym, næste gang du henvender dig til os.

Alle whistleblows til Socialtilsyn Nord er i udgangspunktet underlagt total anonymitet.
Det gælder også, selvom din identitet er kendt af os. Der er dog i loven givet mulighed for, at du kan ophæve din anonymitet helt eller delvist.

Derfor kan du vælge, at din henvendelse behandles på en af følgende måder:

Fuld anonymitet

Socialtilsyn Nord må ikke bruge oplysningerne om, at der er kommet et whistleblow, over for det sociale tilbud eller plejefamilien.
Hvad enten vi vælger at tage på et anmeldt eller et uanmeldt tilsyn skal vi foretage vores egne undersøgelser og må ikke afsløre årsagen til, at vi kommer.

Delvis anonymitet

Du kan selv vælge graden af anonymitet. Du kan med andre ord bestemme, hvilke oplysninger, vi eventuelt må videregive, og til hvem.
Du kan også vælge at give dine kontaktoplysninger til os med det ene formål, at vi kan kontakte dig og spørge ind til henvendelsen.
Det afhænger derfor af dig, om Socialtilsyn Nord må bruge oplysningerne om, at der er kommet et whistleblow, over for det sociale tilbud eller plejefamilien.

Ingen anonymitet

Du giver din tilladelse til, at Socialtilsyn Nord må bruge din henvendelse og dit navn i dialogen med det sociale tilbud eller plejefamilien.
Vi får dermed mulighed for at bruge indholdet i dit whistleblow direkte i tilsynet.
Du kan, ved at kontakte os på mail eller telefon, altid tilbagekalde din tilladelse til hel eller delvis ophævelse af din anonymitet – men selvfølgelig kan det ikke ske med tilbagevirkende kraft.

Find vores kontaktoplysninger her

Vi undersøger, alle de henvendelser vi får.

Vi tager stilling til, hvordan vi skal reagere og hvor hurtigt.

Din henvendelse giver dig ikke ret til at få viden om, hvad vi gør ved din henvendelse.

Du er ikke part i sagen og vil ikke kunne få at vide, hvad der sker, efter du har kontaktet os.