Godkendelser

De sociale tilbud skal godkendes af Socialtilsyn Nord for at kunne levere deres ydelser til kommunerne. Godkendelsen tager udgangspunkt i kvalitetsmodellen for tilbudsområdet, hvor en række temaer er med til at belyse tilbuddets kvalitet.

Ønsker I at blive godkendt som nyt socialt tilbud, skal I udfylde et digitalt ansøgningsskema via Tilbudsportalen.

Når vi har modtaget en ansøgning, vil vi kontakte jer med information om det videre forløb.

Find ansøgningskema på Tilbudsportalen her

Vi skal vurdere og træffe afgørelse, om I opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse.

Godkendelsesprocessen består af

  • Socialfaglig, juridisk og økonomisk vurdering af modtaget materiale.
  • Møder mellem ansøger/leder og Socialtilsyn Nord, hvor projektet vil blive drøftet med hensyn til målgruppe og metoder, faglige kompetencer, ledelse og organisation.
  • Besigtigelse af fysiske rammer.

I forbindelse med behandlingen af jeres sag kan vi bede om alle de oplysninger, vi mener, der er relevante for at kunne godkende jer.

Vores vurdering af jeres tilbud tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel. Læs mere om kvalitetsmodellen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

På baggrund af vores vurdering træffer vi afgørelse, om I samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, og I dermed generelt er egnet til at modtage den målgruppe, I har beskrevet.

En godkendelse kan være betinget af, at visse vilkår opfyldes inden en bestemt frist.

Hvis vi ikke mener I opfylder betingelserne, giver vi afslag på en godkendelse.

I kan klage over vores afgørelser. Se klagevejledning her.

I skal betale for, at vi behandler jeres ansøgning om godkendelse. Se takster for tilsynet her.

Vær opmærksom på, at det er Socialtilsyn Øst, der godkender tilbud beliggende i Hjørring Kommune. Gå til Socialtilsyn Østs hjemmeside

Ønsker I at søge om væsentlige ændringer af nuværende godkendelse, skal I søge om det hos Socialtilsyn Nord.

En væsentlig ændring af nuværende godkendelse kan eksempelvis være:

  • Ændring i antal godkendte pladser
  • Ændring af fysiske rammer
  • Ændring af målgruppen

Når I søger om væsentlige ændringer af nuværende godkendelse, kan I benytte vores ansøgningsskema.

Ansøgningen sender I som digital post til Socialtilsyn Nord. Læs mere om digital post her

Når vi har modtaget en ansøgning, vil vi kontakte jer med information om det videre forløb. 

Find ansøgningsskemaet til ændring af godkendelse her

Inspiration til at udfylde ansøgningen:

Når ansøgningsskemaet udfyldes, er der mulighed for at afkrydse, om man ønsker at søge dispensation, hvis den væsentlige ændring ikke godkendes.

Hvis I, i en afgrænset periode, har brug for at fravige fra jeres godkendelse, kan I søge om dispensation.

Socialtilsynet kan kun give dispensation, når et tilbud har et konkret og berettiget behov for midlertidigt at fravige deres eksisterende godkendelsesramme. En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til en ændring af godkendelsen, som er permanent.

En afgørelse om dispensation forudsætter ikke, at der forinden har været ansøgt om en væsentlig ændring af godkendelsen.

En dispensation bortfalder når betingelserne ikke længere er udfyldt, eller den fastsatte periode er udløbet.

Ønsker I at søge dispensation skal I sende en ansøgning via digital post. Læs mere om digital post her