Klagevejledning

Hvis I ønsker at klage over en afgørelse, truffet af Socialtilsyn Nord, skal I indgive jeres klage til Socialtilsyn Nord, som herefter revurderer sagen.

Hvis vi fastholder vores afgørelse, sender vi jeres klage videre til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan behandle klager over indholdet i afgørelsen og den måde, sagen er behandlet på. De behandler ikke klager om for eksempel sagsbehandlingstid eller personalets optræden.

Klager, der for eksempel handler om sagsbehandlingstid eller personalets optræden, kan indgives til den relevante afdelingsleder hos Socialtilsyn Nord. 

Kontaktoplysninger