Tilkøb

Socialtilsyn Nord udbyder forskellige tilkøbsydelser, der relaterer sig til Socialtilsyn Nords tilsynsfaglige eller socialfaglige viden.
Tilkøbsydelser kan for eksempel være konsulentbistand, tilsynsopgaver eller undervisning.

Eksempler på typer af tilkøbsydelser:

  • Tilsyn med fx § 103 og § 104-tilbud

  • Afholdelse af fx kursus eller temadag med deltagerbetaling

  • Konsulentydelser, fx besøg med vurdering af, om fysiske rammer er egnede til påtænkt anvendelse.

Når socialtilsynet vurderer kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud sker det med afsæt i den lovbestemte kvalitetsmodel. Kvalitetsmodellen er udarbejdet med henblik på at skabe fokus på resultater og effekt af den sociale indsats i plejefamilier eller sociale tilbud. Tilkøbsydelser, i forbindelse med konsulentbistand og tilsynsopgaver, kan tage udgangspunkt i hele eller dele af socialtilsynets kvalitetsmodel. Du kan læse mere om socialtilsynets kvalitetsmodel under henholdsvis 'Sociale tilbud' og 'Plejefamilier'

Ved interesse kan du kontakte faglig koordinator Rikke Sørup Larsen på e-mail rsl@hjoerring.dk eller tlf. 4122 6949.