Ansvarsområde

Socialtilsyn Nord fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier, der ligger i de kommuner, som fremgår af nedenstående kort.

Det følger af lov om socialtilsyn. Læs loven på Retsinformation.

Tilbud og plejefamilier i Hjørring Kommune hører under Socialtilsyn Øst. Gå til Socialtilsyn Østs hjemmeside her

Reglerne vedrørende godkendelser og tilsyn er beskrevet i bekendtgørelsen til lov om socialtilsyn og i vejledningen til lov om socialtilsyn.

Læs bekendtgørelsen af lov om socialtilsyn på Retsinformation

Læs vejledning om socialtilsyn på Retsinformation

Vi fører tilsyn med følgende sociale tilbud:

  • Døgntilbud efter lov om social service § 43, stk. 1 nr. 6 (børn og unge)
  • Botilbud efter lov om social service § 107 (midlertidigt ophold)
  • Botilbud efter lov om social service § 108 (længerevarende ophold)
  • Krisecentre efter lov om social service § 109
  • Forsorgshjem efter lov om social service § 110
  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter lov om social service §§ 101 og 101a
  • Alkoholmisbrugsbehandlingstilbud efter sundhedslovens § 141
  • Botilbudslignende boformer i form af hjælp og støtte efter lov om social service §§ 83-87, 97, 98 i tilbud med lejekontrakt
  • Alle BPA-virksomheder i Danmark efter lov om socialtilsyn § 18 a.