Årsrapporter

Socialtilsynene skal hvert år udarbejde en rapport om tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet, og hvordan året i øvrigt er gået.

Formål

Der er flere formål med socialtilsynenes årsrapporter. Rapporterne skal fungere som input til drøftelserne med de øvrige kommuner og regionerne i forbindelse med rammeaftalerne, de skal kunne anvendes som ledelsesinformation internt i socialtilsynets organisation, og de skal kunne levere centrale oplysninger til Socialstyrelsens auditfunktion, som dermed får mulighed for at se de fem socialtilsyns virksomhed på tværs.

Rapportens konklusioner indgår blandt andet i kommunernes og regionernes arbejde og planlægning på det specialiserede socialområde. Desuden sendes rapporten til Børne- og Socialministeriet.

Grundlaget for udarbejdelsen af selve årsrapporten fremgår af lov om socialtilsyn, bekendtgørelse til lov om socialtilsyn og vejledning om socialtilsyn.

Læs årsrapporterne