Formål

Socialtilsyn Nord har til formål at sikre, at borgerne i sociale tilbud og plejefamilier får en indsats, som stemmer overens med tilbuds og plejefamiliers formål efter barnets lov og lov om social service. 

Det skal sikres ved en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre det driftsorienterede tilsyn.