Svar givet til pressen

12.09.2018 Svar til FOA

12.06.2018 Svar til DR