Whistleblower

Du kan kontakte Socialtilsyn Nord anonymt, hvis du er bekymret over forhold i en plejefamilie, et socialt tilbud eller en BPA-ordning.
Denne ordning kalder vi whistleblowerordningen.

Du kan kontakte os enten ved at ringe eller ved at udfylde en formular.

Særligt til børn og unge (Pixibog)

I Socialtilsyn Nords pixibog om whistleblow-ordningen kan du læse, hvad du kan gøre, hvis du ikke har det godt, der hvor du bor.
Du kan læse pixibogen ved at klikke her eller på billedet af den nedenunder, og eventuelt printe den ud. 

Særligt til voksne borgere (Pixibog)

I Socialtilsyn Nords pixibog om whistleblow-ordningen kan du læse, hvad du kan gøre, hvis du ikke har det godt, der hvor du bor.
Du kan læse pixibogen ved at klikke her eller på billedet af den nedenunder, og eventuelt printe den ud. 

Særligt for BPA

Du kan kontakte Socialtilsyn Nord anonymt, hvis du er bekymret over økonomiske, ledelsesmæssige eller ansættelsesretlige forhold i en virksomhed eller forening, der varetager BPA-arbejdsgiverfunktionen (i ordninger efter servicelovens § 95 og 96).

Telefonisk kontakt

Du kan kontakte whistleblowerordningen ved at ringe

Tlf. 4193 6140

Mandag til torsdag fra kl. 9:00 -15:00

Fredag fra kl. 9:00 - 12:00

Elektronisk kontakt

Du kan skrive til whistleblowerordningen ved at udfylde webformularen på https://form.tilsyn.dk/

Hvem kan henvende sig?

Alle kan kontakte os. Det gælder både beboere, medarbejdere, pårørende, lokale beboere og alle andre.

Hvad vil det sige at du er anonym

Whistleblowerordningen er anonym, uanset hvordan du kontakter os.

Det betyder, at du ikke skal fortælle hvem du er. Hvis du alligevel fortæller det, behandler vi oplysningerne fortroligt.

Det vil sige, at vi ikke siger det videre til dem der klages over eller nogen som helst andre.

Hvad gør vi ved din henvendelse

Vi undersøger alle de henvendelser vi får.

Vi tager stilling til, hvordan vi skal reagere og hvor hurtigt.

Hvad har du krav på efter din henvendelse

Din henvendelse giver dig ikke ret til at få viden om, hvad vi gør ved din henvendelse.

Du er ikke part i sagen og vil ikke kunne få at vide, hvad der sker efter du har kontaktet os.