Godkendelser

De sociale tilbud skal godkendes af Socialtilsyn Nord for at kunne levere deres ydelser til kommunerne. Godkendelsen foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for tilbudsområdet, hvor en række temaer er med til at belyse tilbuddets kvalitet.

Læs mere

Hvordan søger I om godkendelse?

Ønsker I at blive godkendt som socialt tilbud, skal I søge om det hos Socialtilsyn Nord.

Ansøgningen

I kan benytte dette ansøgningsskema Ansøgning- nye tilbud når I søger, men I er også velkommen til at sende jeres egen udarbejdede ansøgning.

Har du problemer med at gemme eller skrive i ovennævnte skema, så prøv at bruge en anden internet-browser. En anden mulighed er at højreklikke på linket og vælge "Gem destination som...". Herefter kan du åbne filen, hvor du har gemt den og udfylde skemaet.

I jeres ansøgning skal I sende oplysninger om:

 • Tilbudstype (§)

 • Tilbuddets navn

 • Tilbuddets adresse

 • Ansøgers/kontaktpersons navn

 • Kontaktoplysninger på ansøger/kontaktperson.

Ansøgningen skal sendes som digital post til Socialtilsyn Nord, att. sekretariatsleder. Læs mere om kommunikation via digital post på siden Post til Socialtilsyn Nord.

Når vi har modtaget en ansøgning, vil vi kontakte jer med information om det videre forløb.

Hvordan godkender vi jer

Vi skal vurdere og træffe afgørelse, om I opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse.

Godkendelsesprocessen består af: 

 • Socialfaglig, juridisk og økonomisk vurdering af modtaget materiale.

 • Møder mellem ansøger/leder og Socialtilsyn Nord, hvor projektet vil blive drøftet med hensyn til målgruppe og metoder, faglige kompetencer, ledelse og organisation.

 • Besigtigelse af fysiske rammer.

I forbindelse med behandlingen af jeres sag kan vi bede om alle de oplysninger, vi mener, er relevante for at kunne godkende jer.

Vores vurdering af jeres tilbud tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel. I kan læse mere om den her.

På baggrund af vores vurdering træffer vi afgørelse, om I samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, og I dermed generelt er egnet til at modtage den målgruppe, I har beskrevet.


En godkendelse kan være betinget af, at visse vilkår opfyldes inden en bestemt frist.

Hvis vi ikke mener i opfylder betingelserne, giver vi afslag på en godkendelse.

Vores afgørelser kan I klage over. Læs mere under Klagevejledning.

I skal betale for at vi godkender jer. Taksten for godkendelsen kan I læse her. Taksten opkræves, uanset om processen munder ud i godkendelse eller afslag.

Vær opmærksom på, at det er Socialtilsyn Øst, http://www.socialtilsynost.dk, der godkender tilbud beliggende i Hjørring Kommune.

 

Ændring til godkendelse

Ønsker I at søge om væsentlige ændringer til nuværende godkendelse, skal I søge om det hos Socialtilsyn Nord.

En væsentlig ændring til nuværende godkendelse kan eksempelvis være:

 • ændringer i antal godkendte pladser

 • ændring af fysiske rammer

 • ændring af målgruppen

Ansøgningen

I kan benytte det ansøgningsskema I finder her, når I søger om væsentlige ændringer af nuværende godkendelse. Ansøgningen skal sendes som digital post til Socialtilsyn Nord. Læs mere om kommunikation via digital post på siden Post til Socialtilsyn Nord. Når vi har modtaget en ansøgning, vil vi kontakte jer med information om det videre forløb.
Har du problemer med at gemme eller skrive i ovennævnte skema finder du hjælp her

Inspiration til udfyldelse af ansøgningen:

Dispensation fra godkendelsen

Hvis I ønsker godkendelse til noget, der falder uden for jeres nuværende godkendelse, og I ikke kan få en væsentlig ændring godkendt, kan I søge om dispensation. Det kan for eksempel være, hvis I ønsker at modtage en borger, der har en anden alder end den, I er godkendt til at have hos jer.

En dispensation kan kun gives i de tilfælde, hvor et tilbud ikke kan få ændret sin godkendelse generelt. Det betyder, at I skal ansøge om en væsentlig ændring før I kan søge om en dispensation.

Socialtilsynet kan kun give dispensation, når et tilbud har et konkret og berettiget behov for midlertidigt at fravige deres eksisterende godkendelsesramme. En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til en ændring af godkendelsen, som er permanent.

Der er i forbindelse med ansøgning om væsentlig ændring mulighed for i ansøgningsskemaet at anmode om behandling af en dispensation. Socialtilsyn Nord kan på den måde behandle en dispensation i umiddelbar forlængelse af et eventuelt afslag på en væsentlig ændring. 

Læs mere om ansøgning om ændring af godkendelse her.