Tilkøb

Socialtilsyn Nord udbyder forskellige tilkøbsydelser, der relaterer sig til Socialtilsyn Nords tilsynsfaglige eller socialfaglige viden. Tilkøbsydelser kan for eksempel være konsulentbistand, tilsynsopgaver og undervisning.

 Ved interesse kan faglig koordinator Rikke Sørup Larsen kontaktes på mail rsl@hjoerring.dk eller tlf. 4122 6949.