Temadag om sociale medier og sugar-/byttedating.

Socialtilsyn Nord har afholdt temadag om sociale medier og sugar-/byttedating

– For sociale tilbud og plejefamilier

Den 24. januar 2024 afholdt Socialtilsyn Nord en temadag, hvor indholdet var, at gøre deltagerne klogere på unges brug af sociale medier og byttedating (sugardating)

På temadagen fortalte fagkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, Pernille Ballisager, bl.a. om unges tilstedeværelse på sociale medier, hvilke behov sociale medier dækker hos unge, udfordringer og muligheder ved sociale medier samt hvordan I som fagpersoner/plejeforældre kan agere med blik for den betydning digitale medier har for børn og unges liv og trivsel.

Derudover gav Lektor ved Center for Rusmiddelforskning, Jeanett Bjønness, et indblik i fænomenet byttedating (sugardating). Hvad er byttedating? Hvem byttedater? Hvilke motiver har de unge/de unge voksne for at byttedate, og hvad får de ud af det? Hvordan kan I som fagpersoner/plejeforældre bedre forstå de unge og dermed hjælpe dem til at finde mere positive måder at opnå anerkendelse på? 

Temadagens program

Se programmet til kurset her