Kursus den 6. september 2017 i reglerne om magtanvendelse på børneområdet - Lov om voksenansvar

 

Magtanvendelse er et emne der ofte fylder i den daglige praksis. Hvornår er noget for eksempel magt og er der forskel på magtbegrebet afhængig af hvilket område man arbejder i?

Det og meget mere kan man blive klogere på ved at deltage i Socialtilsyn Nords kurser om magtanvendelse.

På dette kursus gennemgås udvalgte centrale regler i Lov om Voksenansvar. Der vil endvidere blive afgrænsning til anden relevant lovgivning, herunder konventioner m.v.

Følgende indgår på kurset i Lov om Voksenansvar:

* De forskellige tvangsindgreb
* Hvor gælder reglerne
* Hvad er ikke magt
* Indberetning
* Afgrænsning til sundhedsloven
* Andre relevante lovgivninger

I den udstrækning det er muligt, vil praksis m.v. blive inddraget i kurset.

Formål
At give deltagerne en viden om området, således at de kan anvende Lov om Voksenansvar i praksis

Underviser: Susanne Bonde, jurist med mange års praksiserfaring fra området med magtanvendelse

Mødedato og tid:
Onsdag den 6. september 2017, kl. 10:00 - 15:00

Mødested:
Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå

Pris: kr. 1.500,00 pr. deltager (inkl. forplejning)

Se program her