Kursus den 17. maj 2017 i reglerne om magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse er et emne der ofte fylder i den daglige praksis. For hvornår er noget for eksempel magt og er der forskel på magtbegrebet afhængig af hvilket område man arbejder i?

Det og meget mere kan man blive klogere på ved at deltage i Socialtilsyn Nords kurser om magtanvendelse.

Kursusdagene vil indeholde en gennemgang af de forskellige lovgivninger der er i spil, når man drøfter magtanvendelse.

Det drejer sig eksempelvis om

  • Grundlovens frihedsrettigheder

  • Konventioner

  • Servicelovens regler om magtanvendelse og indberetninger

  • Relevante bestemmelser i Sundhedsloven

Mødedato og tid
Onsdag den 17. maj 2017 kl. 10:00 - 15:00

Mødested
Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå

Pris: kr. 1.500,00 pr. deltager (inkl. forplejning)