Kursus i reglerne om magtanvendelse på voksenområdet den 28. maj 2019

Den 28. maj 2019 afholder Socialtilsyn Nord kursus i reglerne om magtanvendelse. 

Magtanvendelse er et emne, der ofte optager medarbejderne i den daglige praksis. Hvad er magt?  Er definitionen af magt ens på alle områder, uanset hvor man arbejder? Hvad er reglerne, og hvordan omsætter man reglerne i praksis? Dette og meget andet kan man, som deltager i kurset, blive klogere på.

Følgende emner indgår blandt andet som en del af kurset:

  • Grundlovens frihedsrettigheder

  • Konventioner

  • Servicelovens regler om magtanvendelse og indberetninger

  • Relevante bestemmelser i Sundhedsloven 

Derudover vil kurset inddrage eksempler fra praksis.

Underviser: Susanne Bonde er jurist med flere års praksiserfaring fra området med magtanvendelse. 

Dato: Tirsdag d. 28. maj 2019
Tidspunkt: Kl. 9:30 - 15:00
Mødested: Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå
Pris: 1.500 kroner per deltager (inkl. forplejning)

Se programmet her. 

Der skal minimum være 20 tilmeldte for at kurset afholdes, og der kan maksimalt deltage 40.

Tilmelding her.