Kursus den 1. november 2017 i reglerne om magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse er et emne der ofte fylder i den daglige praksis. For hvornår er noget for eksempel magt og er der forskel på magtbegrebet afhængig af hvilket område man arbejder i?

Det og meget mere kan man blive klogere på ved at deltage i Socialtilsyn Nords kurser om magtanvendelse.

Kursusdagene vil indeholde en gennemgang af de forskellige lovgivninger der er i spil, når man drøfter magtanvendelse.

Det drejer sig eksempelvis om

  • Grundlovens frihedsrettigheder

  • Konventioner

  • Servicelovens regler om magtanvendelse og indberetninger

  • Relevante bestemmelser i Sundhedsloven

Mødedato og tid
Onsdag den 1. november 2017 kl. 10:00 - 15:00

Mødested
Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå

Pris: kr. 1.500,00 pr. deltager (inkl. forplejning)

Tilmeldingsfrist mandag den 23. oktober 2017

Se program her

Tilmelding til kurset:

Betalingsoplysninger

Private tilbud skal oplyse

Offentlige institutioner og myndigheder skal oplyse

Privatpersoner

skal oplyse cpr. nr. i forbindelse med tilmeldingen, telefonisk eller skriftligt til Socialtilsyn Nord

- tlf. 7233 6930

- som Digital post via e-boks med angivelse af: Betalingsoplysninger i forbindelse med tilmelding til kursus i reglerne om magtanvendelse