Tilkøb

Socialtilsyn Nord udbyder forskellige tilkøbsydelser, der relaterer sig til Socialtilsyn Nords tilsynsfaglige eller socialfaglige viden. Tilkøbsydelser kan for eksempel være konsulentbistand, tilsynsopgaver og undervisning.