Indberetningspligt, voksne

Socialstyrelsen har udfærdiget skemaer, der kan anvendes til indberetningen.

Hvis en kommune har besluttet, at der skal anvendes andre indberetningsskemaer, skal den sikre sig, at alle de oplysninger, der fremgår af Socialstyrelsens skemaer, er medtaget på de af handlekommunen udfærdigede skemaer.

Der findes 3 indberetningsskemaer:

Skema 1 – Til indberetning af magtanvendelse, når der forud er givet tilladelse til magtanvendelse

Skema 2 – Til indberetning af akutte magtanvendelser samt til ikke tilladte magtanvendelser

Skema 3 – Til indberetning af flytning uden samtykke

Skemaerne og vejledning til dem findes på Socialstyrelsens hjemmeside.

Lovgrundlaget for indberetning af magtanvendelse overfor voksne fremgår af:

LBK nr. 988 17/8 2017 (Bekendtgørelse af lov om social service), som kan læses her.

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven, som kan læses her.