Indberetningspligt, børn og unge

Magtanvendelser skal indberettes jævnfør lov om voksenansvar

Loven gælder for alle anbragte børn og unge under 18 år og for unge over 18 år, der er anbragt på baggrund af en strafferetlig foranstaltning.

Socialstyrelsen har udfærdiget et skema, som skal anvendes til indberetningen.

Skemaet findes på Socialstyrelsens hjemmeside.

Lovgrundlaget for indberetning af magtanvendelse fremgår af:

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, som kan ses her.

Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge, som kan ses her.