Magtanvendelse

Magtanvendelse dækker over mange ting, for eksempel fysisk fastholdelse, frihedsberøvelse, indskrænkning af personlige rettigheder m.m.

De sociale tilbud skal registrere magtanvendelser og indberette disse.

Indberetningen skal sendes til:

  • Den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet

  • Den driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd (hvis det drejer sig om kommunale eller regionale tilbud)

  • Socialtilsyn Nord, som fører det driftsorienterede tilsyn. Socialtilsyn Nord giver ikke tilbagemeldinger på de konkrete indberetninger, som sendes til os.

Socialtilsyn Nord skal gennemgå indberetningen og vurdere, om den giver anledning til tilsynsmæssige bemærkninger. Hvis indberetningerne medfører tilsynsmæssige konsekvenser, giver socialtilsynet tilbuddet besked om det.

Tilsynets vurdering af de enkelte magtanvendelser kan også medføre en orientering til handlekommune og eventuel driftsherre (de offentlige driftsherrer).

Socialstyrelsen har udarbejdet skemaer til brug for indberetningen: