Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er bygget op af 8 temaer, hvorunder der er en række kriterier og indikatorer.

Kvalitetsmodellen giver mulighed for en vurdering af og dialog med tilbuddet, der bygger på et systematisk og ensartet grundlag.

Socialtilsyn Nord foretager på den baggrund en vurdering af tilbuddets kvalitet.

Kvalitetsmodellen anvendes både i forbindelse med tilsynsbesøg, regodkendelse af eksisterende tilbud og ved nyansøgninger.

De 8 temaer i kvalitetsmodellen er:

  1. Uddannelse og beskæftigelse

  2. Selvstændighed og relationer

  3. Målgruppe, metoder og resultater

  4. Sundhed og trivsel

  5. Organisation og ledelse

  6. Kompetencer

  7. Fysiske rammer

  8. Økonomi

Du kan læse kvalitetsmodellen for sociale tilbud her