Klagevejledning

Socialtilsyn Nord bestræber sig på at træffe korrekte afgørelser, baseret på et velbelyst grundlag og af høj faglig kvalitet.

Skulle der alligevel opstå situationer, hvor du som ejer/leder af et tilbud er uenig i Socialtilsyn Nords afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan behandle klager over indholdet i afgørelsen og den måde, sagen er behandlet på.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du indgive din klage til Socialtilsyn Nord, som herefter revurderer sagen.

Hvis Socialtilsyn Nord fastholder afgørelsen, vil socialtilsynet videresende din klage til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan ikke behandle klager over for eksempel sagsbehandlingstiden eller personalets optræden. Klager der vedrører dette kan indgives til relevant afdelingsleder i Socialtilsyn Nord. Se kontaktoplysninger her