Hvordan søger I om godkendelse

Ønsker I at blive godkendt som socialt tilbud, skal I søge om det hos Socialtilsyn Nord.

Ansøgningen

I kan benytte dette ansøgningsskema Ansøgning- nye tilbud når I søger, men I er også velkommen til at sende jeres egen udarbejdede ansøgning.

I jeres ansøgning skal I sende oplysninger om:

  • Tilbudstype (§)

  • Tilbuddets navn

  • Tilbuddets adresse

  • Ansøgers/kontaktpersons navn

  • Kontaktoplysninger på ansøger/kontaktperson.

Ansøgningen skal sendes som digital post til Socialtilsyn Nord, att. sekretariatsleder. Læs mere om kommunikation via digital post på siden Post til Socialtilsyn Nord.

Når vi har modtaget en ansøgning, vil vi kontakte jer med information om det videre forløb.