Hvordan godkender vi jer

Vi skal vurdere og træffe afgørelse, om I opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse.

Godkendelsesprocessen består af: 

  • Socialfaglig, juridisk og økonomisk vurdering af modtaget materiale.

  • Møder mellem ansøger/leder og Socialtilsyn Nord, hvor projektet vil blive drøftet med hensyn til målgruppe og metoder, faglige kompetencer, ledelse og organisation.

  • Besigtigelse af fysiske rammer.

I forbindelse med behandlingen af jeres sag kan vi bede om alle de oplysninger, vi mener, der er relevante for at kunne godkende jer.

Vores vurdering af jeres tilbud tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel. I kan læse mere om den her

På baggrund af vores vurdering træffer vi afgørelse, om I samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, og I dermed generelt er egnet til at modtage den målgruppe, I har beskrevet.

En godkendelse kan være betinget af, at visse vilkår opfyldes inden en bestemt frist.

Hvis vi ikke mener I opfylder betingelserne, giver vi afslag på en godkendelse.

Vores afgørelser kan I klage over. Læs mere under klagevejledning her.

I skal betale for, at vi behandler jeres ansøgning om godkendelse. Taksten for godkendelsen kan I se her.

Vær opmærksom på, at det er Socialtilsyn Øst, http://www.socialtilsynost.dk, der godkender tilbud beliggende i Hjørring Kommune.