Dispensationsansøgning

Hvis I ønsker godkendelse til noget, der falder uden for jeres nuværende godkendelse, skal I sende en dispensationsansøgning til Socialtilsyn Nord. Det kan for eksempel være, hvis I ønsker at modtage en borger, der har en anden alder end den som I er godkendt til at have hos jer.
For at kvalificere og effektivisere sagsbehandlingen af ansøgninger om dispensationer, er der udarbejdet en standardskabelon, som I skal bruge hvis I ønsker at søge dispensation. Skabelonen kan findes her.