Dispensation fra godkendelsen

Hvis I ønsker godkendelse til noget, der falder uden for jeres nuværende godkendelse, og I ikke kan få en væsentlig ændring godkendt, kan I søge om dispensation. Det kan for eksempel være, hvis I ønsker at modtage en borger, der har en anden alder end den, I er godkendt til at have hos jer.

En dispensation kan kun gives i de tilfælde, hvor et tilbud ikke kan få ændret sin godkendelse generelt. Det betyder, at I skal ansøge om en væsentlig ændring før I kan søge om en dispensation.

Socialtilsynet kan kun give dispensation, når et tilbud har et konkret og berettiget behov for midlertidigt at fravige deres eksisterende godkendelsesramme. En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til en ændring af godkendelsen, som er permanent.

Der er i forbindelse med ansøgning om væsentlig ændring mulighed for i ansøgningsskemaet at anmode om behandling af en dispensation. Socialtilsyn Nord kan på den måde behandle en dispensation i umiddelbar forlængelse af et eventuelt afslag på en væsentlig ændring. 

Læs mere om ansøgning om ændring af godkendelse her.