Ændring til godkendelse

Ønsker I at søge om væsentlige ændringer til nuværende godkendelse, skal I søge om det hos Socialtilsyn Nord.

En væsentlig ændring til nuværende godkendelse kan eksempelvis være:

  • ændring i antal godkendte pladser

  • ændring af fysiske rammer

  • ændring af målgruppen

Ansøgningen

I kan benytte ansøgningsskemaet her, når I søger om væsentlige ændringer af nuværende godkendelse. Hvis I ikke kan skrive i eller gemme skemaet læs her. Ansøgningen skal sendes som digital post til Socialtilsyn Nord. Læs mere om kommunikation via digital post her. Når vi har modtaget en ansøgning, vil vi kontakte jer med information om det videre forløb. 

Inspiration til udfyldelse af ansøgningen:

Hvis ikke vi kan godkende jeres væsentlige ændring, er der mulighed for at få en dispensation. 

En dispensation kan kun gives i de tilfælde, hvor et tilbud ikke kan få ændret sin godkendelse generelt. Det betyder, at I skal ansøge om en væsentlig ændring, før I kan søge om en dispensation.

Socialtilsynet kan kun give dispensation, når et tilbud har et konkret og berettiget behov for midlertidigt at fravige deres eksisterende godkendelsesramme. En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til en ændring af godkendelsen, som er permanent.

Der er i forbindelse med ansøgning om væsentlig ændring mulighed for i ansøgningsskemaet at anmode om behandling af en dispensation. Vi kan på den måde behandle en dispensation i umiddelbar forlængelse af et eventuelt afslag på en væsentlig ændring.