Anbefalinger fra udviklingsfora

Nedenfor kan de anbefalinger, der ved fælles hjælp kom ud af de to dage, læses

Anbefalinger fra udviklingsfora 6. juni 2018 - Børn- og ungeområdet

Anbefalinger fra udviklingsfora 13. juni 2018 - Socialpsykiatriområdet