Praksisnære dialogmøder

Socialtilsyn Nord inviterede sociale tilbud til praksisnære dialogmøder, hvor konkrete emner blev drøftet, og der var mulighed for at networke med kolleger. 

På møderne gennemgik socialtilsynet observerede tendenser, og der var plenumdrøftelse med deltagere og tilsynskonsulenter af på forhånd indmeldte cases eller problemstillinger. 

Der var rig mulighed for selv at præge dagen og networke med de øvrige deltagende tilbud.

De første to Udviklingsfora blev afholdt:

  • 6. juni 2018 kl. 11 .00 – 15.00: Hvad ser socialtilsynet af kvalitetsudvikling på børne- og ungeområdet

  • 13. juni 2018 kl. 11.00 – 15.00: Hvad ser socialtilsynet af kvalitetsudvikling på socialpsykiatriområdet 

Mødested
Socialtilsyn Nord, Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå