Praksisnære dialogmøder

Socialtilsyn Nord inviterer sociale tilbud til praksisnære dialogmøder, hvor konkrete emner vil blive drøftet, og der vil være mulighed for at networke med kolleger. 

På møderne vil socialtilsynet gennemgå observerede tendenser, og der vil være plenumdrøftelse med deltagere og tilsynskonsulenter af på forhånd indmeldte cases eller problemstillinger. 

Der vil være rig mulighed for selv at præge dagen og networke med de øvrige deltagende tilbud.

De første to Udviklingsfora:

  • 6. juni 2018 kl. 11 .00 – 15.00: Hvad ser socialtilsynet af kvalitetsudvikling på børne- og ungeområdet

  • 13. juni 2018 kl. 11.00 – 15.00: Hvad ser socialtilsynet af kvalitetsudvikling på socialpsykiatriområdet 

Mødested
Socialtilsyn Nord, Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå.

Vi udbyder 20 pladser på holdene, med mulighed for at deltage med én person pr tilbud. Dog vil vi screene tilmeldingerne, således at man som tilbud skal være godkendt til en målgruppe, der er relevant for temaet. Ved mange tilmeldinger, skal man forvente kun at få plads på et af de to møder.

Forplejning
Der vil blive serveret en sandwich til frokost.

Tilmelding efter først til mølle princippet, senest den 14. maj 2018. Herefter vil socialtilsynet senest den 16. maj sende dig svar på om du kan deltage på mødet.
Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfristen er udløbet.