Økonomi

De sociale tilbud og plejefamilier vil, som en del af godkendelses- og tilsynsprocessen, blive vurderet på deres økonomi, da dette er en del af kvalitetsmodellerne for de to områder.

En vurdering af økonomien skal medvirke til at belyse, om tilbuddet eller plejefamilien har et solidt fundament for den øvrige omsorg og tryghed i hverdagen.

Budgetskemaer til brug for de sociale tilbud kan hentes her.

Information til revisiorer kan læses her.