Svar givet til pressen

17.12.2018 Svar til DR

12.09.2018 Svar til FOA

12.06.2018 Svar til DR