Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er bygget op af 8 temaer, hvorunder der er en række kriterier og indikatorer.

Kvalitetsmodellen giver mulighed for en vurdering af og dialog med plejefamilien, der bygger på et systematisk og ensartet grundlag.

Socialtilsyn Nord foretager på den baggrund en vurdering af plejefamiliens kvalitet.

Kvalitetsmodellen anvendes både i forbindelse med tilsynsbesøg og ved nyansøgninger.

De 8 temaer i kvalitetsmodellen er:

  1. Uddannelse og beskæftigelse

  2.  Selvstændighed og relationer

  3.  Målgruppe, metoder og resultater

  4.  Sundhed og trivsel

  5.  Familiestruktur og familiedynamik

  6.  Kompetencer

  7.  Fysiske rammer

  8. Økonomi

Du kan læse kvalitetsmodellen for plejefamilier her.