Information om behandling af personoplysninger

Socialtilsyn Nord vil i forbindelse med jeres ansøgning om godkendelse som plejefamilie, modtage personoplysninger om jer. Når vi modtager personoplysninger om jer, er vi forpligtet til at give jer en række oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13. 

Oplysningerne vil komme til at indgå i en registrering, som vil blive oprettet i Socialtilsyn Nords elektroniske behandlingssystem. 

På følgende link kan I finde en nærmere uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give jer, når Socialtilsyn Nord registrerer oplysninger om jer: https://hjoerring.dk/media/39573/oplysningspligt-generel-oplysningspligt-version-10-oktober-2019.pdf