Hvordan søger I om godkendelse

Hvis I ønsker at blive godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie, skal I sende et ansøgningsskema til os via Tilbudsportalen, som I finder her

Information om personoplysninger

Samtidig skal I sende nedenstående bilag som digital post via e-Boks til Socialtilsyn Nord. Et af bilagene er en prioriteringsliste for deltagelse i grundkursus, hvor I oplyser, hvilke I kan deltage i. 

Bilag der skal sendes til os:

  • Livshistorie, et skema fra hver af jer. Skemaet finder I her

  • Kopi af jeres kørekort

  • Jeres CV og eksamensbeviser samt evt. dokumentation for relevante kompetencer

  • Budgetskema eller oplysninger om jeres faste månedlige udgifter

  • Ved selvstændig virksomhed – kopi af seneste regnskab

  • Prioriteringsliste for deltagelse i grundkursusforløb. Yderligere oplysninger og skema finder I her

Når vi har modtaget jeres ansøgning og alle bilag, sender vi jer et kvitteringsbrev med oplysning om hvilket kursusforløb, I er tilmeldt.

Hvis I har brug for hjælp i forbindelse med indsendelse af materiale, er I velkommen til at ringe til os. Telefonnummer finder i her

Børne- og straffeattester
Som led i godkendelsen skal vi have og forholde os til børne- og straffeattester på alle i jeres husstand, der er over 15 år. I den forbindelse skal I give samtykke til, at Socialtilsyn Nord må få børne- og straffeattesterne fra politiet. De af jer, der skal give samtykke vil i e-Boks, modtage en anmodning fra politiet om samtykke til, at attesterne må sendes til os.