Hvordan søger I om godkendelse

Hvis I ønsker at være plejefamilie, skal I ringe til Socialtilsyn Nord. Nummeret finder I her.

I forbindelse med I ringer, vil I blive tilmeldt vores grundkursus. Se mere om grundkurserne, og hvornår de afholdes her.

Et godkendelsesforløb er bygget op som følger:

  • Besøg

  • Grundkursus (dag et og to)

  • Besøg

  • Grundkursus (dag tre og fire)

Vores vurdering af jer som plejefamilie tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel. I kan læse mere om den her.

Hvis ikke vi mener, I opfylder betingelserne, giver vi afslag på jeres godkendelse. Vores afgørelser kan I klage over. Læs mere under klagevejledning her.