Hvordan søger I om godkendelse

Hvis I ønsker at være plejefamilie, skal I ringe til Socialtilsyn Nord. Nummeret finder I her.

I forbindelse med I ringer, vil I blive tilmeldt vores grundkursus. Se mere om grundkurserne, og hvornår de afholdes her.

En godkendelse er bygget op som følger:

  • Besøg

  • Grundkursus

  • Besøg

  • Grundkursus 

Se et typisk eksempel her.

Vores vurdering af jer som plejefamilie tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel. I kan læse mere om den her.

Hvis vi ikke mener, I opfylder betingelserne, giver vi afslag på en godkendelse. Vores afgørelser kan I klage over. Læs mere under klagevejledning her.

Vær opmærksom på, at det er Socialtilsyn Øst www.socialtilsynost.dk, som godkender plejefamilier, der bor i Hjørring Kommune.