Hvordan godkender vi jer

Vi skal vurdere og træffe afgørelse, om I opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse.

Godkendelsesprocessen består af:

  • Socialfaglig, juridisk og økonomisk vurdering af modtaget materiale

  • Møder mellem ansøger/leder og Socialtilsyn Nord, hvor projektet vil blive drøftet med hensyn til målgruppe og metoder, faglige kompetencer, ledelse og organisation

  • Besigtigelse af fysiske rammer.

I forbindelse med behandlingen af jeres sag kan vi bede om alle de oplysninger, vi mener er relevante for at kunne godkende jer. Vores vurdering af jeres ansøgning tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel. I kan læse mere om den her.

På baggrund af vores vurdering træffer vi afgørelse, om I samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, og I dermed generelt er egnet til at modtage den målgruppe, I har beskrevet.

En godkendelse kan være betinget af, at visse vilkår opfyldes inden en bestemt frist.

Hvis vi ikke mener i opfylder betingelserne, giver vi afslag på en godkendelse.

Vores afgørelser kan I klage over. Læs mere under Klagevejledning.


Vær opmærksom på, at det er Socialtilsyn Øst www.socialtilsynost.dk, der godkender tilbud beliggende i Hjørring Kommune.