Grunduddannelse for plejefamilier

Som ansøgere skal I gennemføre et grundkursus for at blive godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie.

Kurset er lovpligtig og gælder begge ansøgere.

Kurset er gratis og inklusive forplejning.

Vi yder ikke godtgørelse for transport.

Vi har indgået aftale med SOSU Nord om afholdelse af grundkursusforløb, men I kan også gennemføre kurset andre steder i landet.

Læs mere om tilmelding til grundkursus her