Godkendelsesforløbet

Et godkendelsesforløb er bygget op som følger:

Besøg hjemme hos jer

Grundkursus (dag et og to)

Besøg hjemme hos jer

Grundkursus (dag tre og fire)

Afgørelse

I kan læse mere om godkendelsesforløbet på Socialstyrelsens hjemmeside her.

Hvis vi vurderer, at I opfylder betingelserne, vil I få en godkendelse som pleje- eller aflastningsfamilie.

Hvis ikke vi vurderer, at I opfylder betingelserne, giver vi afslag på jeres ansøgning. Vores afgørelser kan I klage over. Læs mere om, hvordan I klager her.