Dispensationsansøgning

Ansøgning der falder udenfor jeres nuværende ansøgning

Hvis I ønsker godkendelse til noget, der falder uden for jeres nuværende godkendelse, skal I sende en dispensationsansøgning til Socialtilsyn Nord. Det kan for eksempel være, hvis I ønsker at modtage et barn, der falder uden for den alder som I er godkendt til at have hos jer.

For at kvalificere og effektivisere sagsbehandlingen af ansøgninger om dispensationer, er der udarbejdet en standardskabelon, som I skal bruge hvis I ønsker at søge dispensation. Skabelonen kan findes her.